ŠALOVACIE A OBVODOVÉ TVÁRNICE

Naša firma ponúka kompletné murovacie systémy

salovacie tvarnice

Šalovacie tvárnice

obvodove tvarnice

Obvodové tvárnice

obvodove tvarnice

Priečkové tvárnice

Všetky výrobky sú certifikované a rovnako spĺňajú všetky vlastnosti požadované platnými predpismi EÚ ŠT 20, ŠT 25, ŠT 30, ŠT 40 OT 30/38, OT 30, OT 20, PT 10

Používajú sa pri výstavbe pivníc, oporných múrov, garáží, plotov, stĺpov, poľnohospodárskych a priemyselných skladov.