Predpäté filigránové stropné panely

predpäté filigránové stropné panely

Vlastnosti predpätých filigránových panelov spájajú dohromady výhody škrupinových a stropných panelov. Ich použitím je nnožnosť podobne ako pri monolitických stropných konštrukciách zvýšiť únosnosť stropných nosníkov, viacbodového podopretia dosky, lokálnych zosilnení, ako aj vytvorení dodatočných prestupov.

Vyhotovuje sa s dvoma typmi

 • predpínacích lán: 14+2 db 3/8 Fp-55 1770 R2 respektíve
 • 24+2 db 1/4 FE-3-5 1770 6,5 R2

Sieť s parametrami 4.2/200/200 sa používa ako výstuž v priečnom smere.

Označenie: BP160/D-5,60-A1

 • BP: Rebrovaný panel
 • 160: Výška rebra v mm
 • D: Označenie typu predpínacích lán
 • 5,6: dĺžka prvku v metroch (vrátane dĺžky uloženia!)
 • A1: Všetky modifikované prvky dostanú vlastné označenie (Al, A2,...), pri typových, plných

Vlastnosti

Zo statického hľadiska ide o jednostranne nosnú predpätú dosku. Celková stropná konštrukcia = škrupinových panel + nadbetonávka, ale smerodajná kombinácia zaťažení vo všeobecnosti vyplýva z uloženia čerstvej betónovej vrstvy. Hrúbka stropnej konštrukcie je 16 cm (ak sa vybetónuje len čast' medzi rebrami), alebo 20-21 cm, aby aj nad rebrami bola 4-5 cm hrubá vrstva betónu. Trieda betónu: C50/60. Pôdorysný tvar objektu je dobre sledovateľný. Môžu sa vyhotoviť prvky: s prestupmi, zrezané po dĺžke, s vybraním v rohu alebo po strane. Chúlostivejšie polia stropnej dosky treba nahradiť z celej časti monolitickými konštrukciami, alebo jednotlivé prestupy vyrezat' dodatočne. V pozdĺžnej osi, medzi rebrami je možnosť vedenia strojných a elektrických vedení. Do 6,5 metra sa podopretie nevyžaduje. Nad 6,5 metra, v závislosti od zaťaženia a osovej vzdialenosti je nutné podopretie, ale väčšinou len v strede poľa. Odolnosť voči požiaru: 1 hodina.


Výroba

Panel sa vyrába na predpínacom pulte technológou EXTRUDERES


Odporúčame

Pri ľubovoľných stropných konštrukciách s rozpetím pod 9m: pre rodinné domy, radové výstavby, obytné domy a pre priemyselne budovy ako vnútorné alebo strešné stropné konštrukcie.


Zabudovanie

Výrobok sa zdvíha prostredníctvom špeciálneho zdvíhacieho zariadenia. Zdvíhacie zariadenie zabezpečujeme bezplatne. Stropná konštrukcia monolitického typu je dokončená, ak výrobky unesú požadavané množstvo nadbetonávky. Zabudované panely je zakázané namáhat' d'alšími zaťaženianni pred ich nadbetonávkou. Pri betonáži treba brat' ohl'ad nato, že sa betónuje, hladí plynulým smerom od miesta podopretia, a nie vyprázdnením domiešavača v strede pol'a stropnej konštrukcie.

predpäté filigránové stropné panely

Pred začatím výroby je nutné vyhotoviť skladačský plán.

 • Osobného predstavenia výrobku
 • Technického poradenstva
 • Tvorba skladačského plánu
 • Konsignácie
 • Zabazpečenie dopravy, žeriavov
 • Zabudovanie