Predpäté Stropné Systémy STROP

Firma R-T-STROP s.r.o. sa zaoberá dodávkou betónových výrobkov, špeciálne predpätého stropného systému typu EU a prefabrikovaných skeletových konštrukcií, MF panelov, zámkovej dlažby, šalovacích tvárnic, ako aj dodávkou tehál.

Stropný systém typu EU, ktorý bol vyvinutý pre bytové a občianske stavby je vhodný aj pre menej náročné výrobné a skladovacie priestory. Stropný systém je možné použiť na nosné steny zhotovené z tehál, pórobetónových tvárnic. Použitím nového typu stropnej vložky EB 60/19/25 umožňuje aplikáciu bez nadbetonávky. Už zaliatím špáry medzi nosníkom a vložkou dosiahneme plné hodnoty únosnosti stropného systému. Ušetríte tak čas a množstvo materiálu na stavbe pri osadení stropu. Mokré procesy klesnú o 70%, nakoľko spotreba betónu na zaliatie špár je len 5 l/m . Taktiež nie je potrebná výstuž sieťovinou. Keď k týmto výhodám pripočítame absenciu montážnych podpier / najmä náklady na ich montáž, demontáž, zakúpenie resp. prenájom/ predpätý stropný systém Vám prináša urýchlenie stavby a značnú úsporu finančných prostriedkov pri zabudovaní vodorovných konštrukcií.

stropne systemy

Keramické tehly a predpäté keramické preklady

Ako doplnkový sortiment ponúkame keramické tehly a predpäté keramické preklady v bezkonkurenčných cenách. Tvorba cien prebieha individuálne na základe projektovej dokumentácie, a to pôdorysov jednotlivých nadzemných podlaží, situácie nad stropom / kde sa nám hlavne jedná o rozmiestnenie zaťaženia krovom príp. priečkami/ a v prípade výpočtu spotreby tehál je potrebný i rez budovy. Do 48 hodín zasielame cenové ponuky a poskytujeme i dohľad a odbornú pomoc v oblasti projekcie, statiky a technickej kontroly správnosti zabudovania.

─ Ing. Richard Torňoši ─
Obchodný reprezentant